Kakšen življenjski slog nam koristi? In kakšen življenjski slog botruje ohranjanju ravnovesja podnebja?

Vaš dnevni proračun, na katerem temelji podnebju prijazen način življenja, znaša 100 točk.